Lan arloak

AHOLKULARITZA JURIDIKOA

Zuzenbide zibila: kontratuak, etxebizitzak, ondorengotzak, erantzukizun zibila…
Lan zuzenbidea: aholkularitza integrala enpresa eta partikularrei.
Merkataritza, sozietate eta konkurtso zuzenbidea.
Familia zuzenbidea: familia bitartekaritza, laguntzak, bereizketak, dibortzioak…
Administrazio eta hirigintza zuzenbidea.

EKONOMIA AHOLKULARITZA

Kontabilitate antolakuntza, aholkua eta kudeaketa:
Kontabilitate Planaren diseinua eta kontabilitatea egitea, kontabilitate liburuak egin eta bideratzea eta urteko kontuak egin eta izapidetzea memoria, txostenak eta Balantzeen analisia barne.
Tributu eta Zerga aholkularitza:
Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga, Pertsona Fisikoen Ondarearen gaineko Zerga, Balio Erantsiaren gaineko Zerga, Sozietateen gaineko Zerga, aholkularitza helegite eta erreklamazioen arloan.

LAN AHOLKULARITZA

Kontratuak, Gizarte Segurantza, nominak, laneko osasuna, hitzarmen kolektiboak…